RSS

ESMA DERSLERİ – 16 – EL MÜTEKEBBİR (81.Video-(1.10.14 d.)

27 Eki

el-mutekebbir-1

         “Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

………BismillahirRahmanirRahıym

………El Mütekebbir, büyüklük gösteren, büyüklüğünü sergileyen, büyüklüğün hakkını veren. Kebura büyüklüğe delalet eder Kübr büyüklük, el kübr şerefte ululuk manasına geliyor. Kibr önde gitmek elebaşılık yapmak manasına geliyor büyüklük taslamakta oradan geliyor. Kibr insana isnat edilince yergidir tıpkı bir önceki Cebbâr gibi, Allah’a isnat edilince övgüdür. Yani Mütekebbir olmak Allah için övgü ifade eder, insan için yergi ifade eder, ahlaksızlık ifade eder. Niye? Allah içini doldurur ama insan dolduramaz. Allah zaten büyüktür ama insan büyük değildir, büyüklenirse yalan söylemiş olur.

………İnsanın büyük – küçük tasavvuru Husuli bilgi değil yaratılışla verilmiş huduri bilgi ile ilgilidir. Hekimlerimiz iyi bilirler, beynimizin ortasında hipotalamus diye fındık büyüklüğünde ta iç iç iç beyin var, yani çekirdeği, tohumu diyelim. Hipotalamus aklımızı kaybetsek te kaybetmeyeceğimiz bilgi ile doludur. Yanlış bilgi vermeyeyim, mesela elimize aldığımız bir şeyi ağzımıza götürmemiz için akıllı olmaya ihtiyaç yok. Delilere bakın hiçbir deli aldığı yiyeceği ensesine götürmez, ama deli?  O bilgi orada, çok tabii olan ihtiyaçlarını asla unutmazlar çünkü o bilgi oraya nakşedilmiş, içine yerleştirilmiş. Buna huduri bilgi diyor İslâm alimleri, yani verilmiş bilgi. Bir de husuli bilgi var, elde edilmiş bilgi. İşte Müdevven bilgi bu sonradan elde ettiğimiz bilgiler.

………İnsanda yerleşik büyük – küçük tasavvuru huduri bilgidir husuli bilgi değildir. Büyük olanı bilmek için insani akla bile gerek yok, hayvanlar bile cüssesi kendisinden büyük olanı gördüğü zaman geriye çekilirler çünkü büyük küçük tasavvuru hipotalamusa yerleştirilmiştir, ama bu tasavvur rölativdir, görecedir. 5 üçe göre büyük 10 a göre küçük. Ney neye göre büyük. Ama Allah’ın büyüklüğü görece değildir, Allah kıyaslanamaz büyüktür.

………Büyüksün ilahi büyüksün büyük,

………Büyüklük yanında kalır çok küçük. (A. Haydar bey)

………İnsan İslâm idrakini bir noktadan alıp kemale doğru ulaştırmada rehberlik sistemidir. elyevme ekmeltü leküm diyneküm ve etmemtü aleyküm nı’metiy..(Maide/3) işte bugün dininizi size ikmal ettim, nimetimi itmam ettim. Fakat Müslümanların aklı hala büyüklük meselesinde cismani büyüklüğe takılmıştır, maalesef böyledir.

………Peygamberimize mucize olarak Kur’an verilmiştir, Kur’an da peygamberimize verilmiş ikinci bir mucizeden bahsedilmez. Hatta mucize isteyenlere denir ki şiddetle, Evelem yekfihim enna enzelna aleykel Kitabe yütla aleyhim. (Ankebut/51) bu kitabı indirmiş olmamız size mucize olarak yetmedi mi? Yetmedi diyen bildiği yere kadar gitsin bize yetti.

………Evet, Kur’an dan 200 yıl sonra es sira sahibi 10 tane kaydetmiş. Şimdi Kur’andan başka yok, Kur’andan 200 yıl sonra 10 adet çıkıyor. Ondan 200 yıl sonra Maverdi ‘Alamün nübüvve’de bunu 4 e katlamış. Yani Kur’an dan 430 yıl sonra 40 a kadar çıkmış.

………Dursak ya..! durulur mu bir kere yola çıktık. Ondan 170 – 180 küsür yıl sonra Kadî Iyaz’ımız ele almış bunu 130 a çıkarmış. Orada da kalmamış, ondan sonra İbn. Kesir’imiz bunu almış el bida ven nihaye de bağımsız bir başlık açmış kitap, orada bunu 300 e çıkarmış. Ondan 50 yıl sonra 900 e çıkmış, ondan 150 yıl sonra da 3.000 e çıkmış. Şu anda 3.000 tane mucizemiz var nur topu gibi maşallah nereye ekmişler de nerede bitmiş. Ama işin garibi peygamberimizin bunlardan haberi yok.

………Gerçekten bu kadar mı gerçeklerden koptuk, bu kadar mı kıymete kanaatsiziz, bu kadar mı David Copperfield miydi neydi, bu kadar mı meraklısıyız onun. Yani biz peygamberi bu kadar mı illüzyoncuya dönüştürmeye meraklıyız. Biz galiba karıştırmışız bir şeyleri, peygamberlikle illüzyonu karıştırmışız.

………Hani peygamberimize gelmiş bir bedevi öyle diyordu ya “Peygambersen devemi kaybettim yerini söyle bana” demişti, Bunu bedevi yapıyordu ama bedevilikten hala nasıl kurtulamadığımızı gösteriyor. Orada bulunan sahabeden bir tanesi kolunu tuttu adama ağır bir sözle küfretti, gel dedi onu o bilmez ben bilirim dedi, Yani küfrünü onaylamıyoruz, zaten peygamberimizde asla bir daha böyle konuşma, ağır konuşma dedi. Sebbetme dedi. Onu onaylamıyoruz ama ikinci tarafına bakar mısınız onu o bilmez onu gel benden sor. Muhtemelen arkada bir iki çıkışacaktı. Aynen olmuş bir olay,

………Sahabenin tavrına bakın, gerçek sahabenin tavrına ve bu ümmetin tavrına. Yani bedevinin tavrına nasıl dönüverdik değil mi? Peygamberimiz çocuğa soruyor medyum çocuğa; Kalbimden bir şey tuttum bil bakalım. O Dur diyor, Ömer burayı şeytanlar bastı hemen terk edelim. Meğer Duha suresini tutmuş, bilmiş işte. Haydi öpelim elini ayağını gir sıraya. Bu mu yani, bu ümmetin hali bundan farklı mı şu anda? Eyvallah.

………Evet Müslümanların büyüklük tasavvurundan bahsediyordum değil mi, bir tane örnek vereceğim müsaade buyurun, vermezsem zayi olur. Uzağa gitmeye gerek yok, Yuşa türbesine çıkın, Yuşa tepesine. Orada 17 m. Uzunluğunda bir mezar bulursunuz. Bu geçmişten bir örnek ben size günümüzden bir örnek vereyim. Vereyim de uydurma hadis sektörü nasıl çalışır, aslında hadis nasıl uydurulurun modern, çağdaş bir versiyonunu vereyim size.

………Adem’in çölde bulunan dev iskeleti. Hikayenin janjanlısını istiyorsanız gidince tıklayın Adem’in dev iskeleti diye, önünüze çıkar. İnternet çöplüğünde dolaşan bir resim bu. Dev bir iskelet var Suudi Arabistan’ın Rubülhari çölünde ABD Aramko şirketinin petrol arama sahalarının içinde bir sürü adam orada petrol ararken ortada kocaman dev gibi bir iskelet yatıyor. Altında da Arapça Fesubhanallah Lâ havle ve lâ kuvvete illâ Billâh ondan sonra yorumlar, inanmayanın gözü çıksın, haydi gelin buna da inanmayın, hatta hızını alamamış bir de küfürü basmış terbiyesiz. Bu da davet ediyor hesapta. Uydurma Hadis koleksiyonuna çağdaş bir katkı bu. Yani o yazıya göre 1.000 yılın en büyük mucizesiymiş altında öyle yazıyor Arapça. Suudi Arabistan’ın Rubülhari çölünde ABD Aramko şirketi tarafından bulunuyor bu iskelet. Suudi ordusu bölgeyi hemen kordon altına alıyor, oralarda yazıyor ben orada okudum. Bu fotoğrafı birileri gizlice sızdırıyor kamuoyuna. Bir de aklını kullanmayan Suudi allameler konuşuyor tabii tutuyor birileri böyle bir şey oldu diyorsunuz. Allah..! Bizimki aşka gelmiş tut tutabilirsen. İşte diyor hadisleri inkâr edenlerin nasıl kâfir oldukları ortaya çıktı, bak Buhari de yazıyordu, Müslüm’de yazıyordu Adem’in boyu 60 zira idi, 60 zira yaklaşık 20 metre yapar. Bak ölç 20 metre, çıktı işte. Vs. vs.

………Altına düşen notları okudum uydurulmuş dine kimin müşteri olduğunu da burada görüyorsunuz aslında. Bir de Allah rızası için yalanı servis etme çağrısı var. Bunu diyor 20 kişiye gönder meyenin..! Bu fotoğrafı Allah rızası için en az 20 kişiye göndermeyen … olsun var bir de. Yorumlar gelmiş; Kâfirler görsünler bakalım. Bir tanesi aşka gelmiş basmış küfrü haydi buna da inanmayın…!

………İşin aslı şu; Uluslar arası bir grafik yarışması yapılıyor, Kanada’li bir grafik sanatçısı bu yarışmaya bir grafiği ile katılıyor. Grafiker Kuzey Amerika da bulunan bir Mamut heykelinin fotoğrafına ustaca insan kellesi, kafatası ekliyor. Yani bilgisayarda photo şhop ta harika bir grafik yapıyor. Mamut iskeletine ustalıkla insan elleri, kolları yani kemikler, kafatası ekliyor ve bu grafiği ile yarışmaya giriyor ve derece alıyor hatta 1. Oluyor her halde. Grafiker bu photo montajıyla ödül alıyor. O siteden birileri bu fotoğrafı çalıyor, altına bu yalanı uyduruyor servis ediyor. Bunu da tıpkı hadis uyduranlar gibi Allah rızası için yapıyor.

………Soru; Peki bizim akletmeyenler tayfası bunu niye yapıyor? Bunu yapanlar Müslüman, bunu çalan hırsız da Müslüman, bu sahtekârlığı yapan da ………Allah rızası için yapıyor. Şimdi anlıyor musunuz hadis nasıl uydurulur.?

………Cevap; en sahih hadis kitaplarında geçen bir rivayeti doğrulamak için yapıyor. Hadise vahiy diyenlere kanan bu Müslüman bu spekülatif bilgiye inanmazsa imanına halel geleceğini zannediyor. Böylece zanna ve spekülasyona dayalı rivayet kültürünün vahiy ilan edilmesinin büyük zararı bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Gerçek vahye zarar veriyorlar.

………Sonunda ne oluyor? Yalan Müslümanların elinde patlıyor, aklını kullanmadan uydurulan din mensupları akleden dindaşlarının yüzün bir kez daha kızartmış oluyor. Bu; Allah’ın akletmeyenin başına pisliği nasıl boca eder sorusunu sorun ben de cevabını vereyim. ve yec’alürricse alelleziyne lâ ya’kılun. (Yunus/100) Allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği boşaltır. İşte bu ayet sorunun cevabıdır. Büyü bozan Müslümanlar büyülenmek için nasıl yalan arayan Müslümanlara dönüştüler.

………Firavunların heykelleri çok büyük ebatta yapılırlardı, Neden? Zavallı cahil kitle firavundan korksun diye, gerçek öyle zannederdi çünkü firavunu görmek yasaktı. Bu korkutmak için tasarlanmış zulüm politikasıydı. Hz. Musa’nın yaptığı ilk şey firavunu halka göstermenin planıydı. Onun için bayram gününü şart koştu Hz. Musa, onun için firavunun da bulunması şartını koştu. Yani Musa büyü bozdu, büyücüler ve büyülenenler, bozulan büyülere bozulurlar değil mi?

………Soru şu; Hz. Musa’nın büyü bozduğuna inanan Müslümanlara ne oldu da büyüklük tasavvurlarıyla firavunun alıklaştırdığı kitlelere döndüler diye sorup geçerim, bir vah çekelim ve geçelim.

………Tekebbür ve kibir. Olumlu tekebbür, olumsuz tekebbür diye ikiye ayırabiliriz. Büyük, hem de en büyük olduğu için büyüklenen el Mütekebbir. Olumsuz tekebbür; büyük olmadığı halde büyüklenen kimsenin kibri. Kulların kibri bu cümledendir. Mütekebbir Allah’a has bir sıfattır. Kibir; bir insanın bu sıfatta Allah’a ortak çıkmasıdır haşa. Tekebbür büyük olmadığı halde büyük taklidi yapmaktır. Nasıl? Temarüz deriz değil mi? Hekimler iyi bilirler temarüz nedir? Hasta olmadığı halde hastaymış gibi davranmaya temarüz denir. Müteşair deriz; Şair olmadığı halde şairmiş gibi yapan. Müteselfis deriz, filozof olmadığı halde filozofmuş gibi yapana müteselfis deriz. Mütenebbi deriz niye? Sahte peygambere mütenebbi deriz, peygamber olmadığı halde peygambermiş gibi davranan. Tekebbür de budur.

………Kibir; insanın Allah’a ilişkin umudunu tüketen bir çürümüşlük halidir. Kibir kalbin mühürlenme sebebidir, bu ise insanın kendini yetiştirme yeteneğinin yitişidir. Neden? Kibirli insan kendini yetiştirme yeteneğini kaybetmiş insandır. Neden? Çünkü kendini gerçek olarak göremiyor. Gerçek olarak göremeyen nasıl yetiştirecek? Yani kendine yalan söylemeden insan kibirlenemez. Kibir insanın kendine söylediği en dehşet yalandır öyle değil mi? Rabbim sizleri de bizleri de muhafaza buyursun ve cehennem gerçekte kulun değil kibrin yandığı haddehanedir. Kibir kalbin mühürlenme sebebidir bu da insanın kendini değiştirme yeteneğini yok eder. Zümer/72. Ayet ne diyor biliyor musunuz? Allah kibirliyi cehenneme atacak diyor.

………Mütekebbir ismine iman insanın kendi kibir seline kapılmasının önüne geçmektir zira insan kibri tarafından kuşatıldığında kendi “ben” i kendisine zindan olur. Neden Allah’ın Mütekebbir diye bir ismi var ve neden biz O’na iman etmek zorundayız sualinin cevabı nedir biliyor musunuz? İnsan kibirlenmesin diye rabbimiz böyle bir isim almış. Eyvallah. Yine şefkat, yine ilahi merhametin ifadesi. Kibirlenen insan ipek böceği gibi kendi kozasını kendisine mezar kılar. Örer etrafını ve içinde ölür.

………Kur’anî çerçeveye bakalım Allah tekebbüre hakkı olan yegâne varlıktır. “HU”vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ “HÛ”* el Melik’ül Kuddûs’üs Selâm’ul Mu’min’ul Müheymin’ul ‘Aziyz’ul Cebbâr’ul Mütekebbir* SubhânAllâhi ‘ammâ yüşrikûn. (Haşr/23) bu cümlenin iki zımni anlamı. 1 – Hiçbir müşriğin şirkinden Allah zerre kadar zarar görmez şirkin zararı müşriğedir. 2 –  Tekebbür sadece Allah’ın hakkıdır ve O’na mahsustur. Hakkını hiçbir kul veremez. Yani kibirlendin de kibirin hakkını verecek misin? Büyüklendin bari büyük olsaydın, olamayacaksın, ne kadar büyük olabilirsin ki. Toplu iğnenin kalınlığını düşünün, saç teli daha doğru saç telinin kalınlığı ne kadar olabilir? İşte ona kaç tane atom sığar biliyor musunuz? 100. Milyon. Bu kadar atomu yan yana dizeceksiniz saç teli kalınlığına ulaşacak. Saç teli kalınlığına kaç tane hücre sığar biliyor musunuz? Milyonlarca o hücrelerden bir tanesi, bir virüs sizi öldürmeye yeter.

………Buyurun bu kadar küçük bir şey seni yok ediyor, seni öldürmeye yetiyor da sen neyine kibirleneceksin ki, neyine tekebbür edeceksin ki. Bir mikrobu görmek için 30.000 kat büyütmeniz lazım, bu kadar büyütünce ancak görebileceğiniz kadar küçük bir varlık sizi yok edebiliyor. Eh..! İnsanoğluna aslında ey insanoğlu bak işte sen bu kadar zayıfsın demenin başka bir şeyi var mı? Yetmez mi bu aslında.

Kibir iblisi şeytan eden şeydir. Âdem’e karşı kibirlendiği için ilahi emre isyan etmiştir. Âdem iblis kıssası; ey insanoğlu İblis kibirlendiği için şeytan oldu sakın kibirlenme, dikkatli ol İblis gibi olmak istemiyorsan uyarısıdır.

………FeLillâhil Hamdu Rabbis Semavati ve Rabbil Ardı Rabbil ‘alemiyn. (Casiye/36) O allah’a mahsustur hamd, ki O göklerin yerin ve alemlerin rabbidir.

……...Ve lehül Kibriyau fiys Semavati vel Ard* ve “HU”vel ‘Aziyzül Hakiym. (Casiye/37) Kibriya O’nundur, büyüklenme hakkı sadece O’na aittir. Ve lehu “lâm” ı tahsis ile gelmiş, O’na mahsustur demektir. Yani kibirlenme hakkı sadece Allah’a mahsustur. fiys Semavati vel Ard gökte de yerde de ve “HU”vel ‘Aziyzül Hakiym. Fakat O Azîz’dir Hakîm’dir. Yani kibirlenmeye de ihtiyacı yoktur, O’nun izzeti ve şerefi yüksektir, hikmeti vardır. Zımnen ey mütekebbir şu kâinatı El Mütekebbir olan Allah yarattı ve yönetiyor, madem siz de tekebbür ediyorsunuz, gösterin neyi yarattınız. Zımnen bunu soruyor. Hakkını veremeyeceğiniz bir role soyunmayın, haddinizi bilmediğiniz anlamına geliyor bu.

………El Mütekebbir e imanın edebi tevazudur. Ve ıbadur Rahmânilleziyne yemşune alel Ardı hevnen ve izâ hatabehümül cahilune kalu Selâma. (Furkan/63) Rahmanın, O sonsuz merhamet sahibinin kulları yer yüzünde yürürken mütevazidirler, toprak gibi yürürler ve cahillerle karşılaştıkları zaman..

………Bu ayetin devamında niye böyle geldi? Onların tevazuunu istismar etmeye kalkan cahillerle karşılaştıkları zaman da kalu Selâma Selâm derler. Aman bana bulaşma işine git der gibi Selâm der giderler.

………Şimdi size ne yapacağımı sanıyorsunuz demişti değil mi peygamberimiz? Fetih günü Muzaffer komutan ordusunun başında. Kendine 13 yıl hayatı zehir etmiş Mekke’liler karşısında. Şimdi size ne yapacağımı sanıyorsunuz dedi. Hepsi bir duvar dibinde başlarına neyin geleceğini bilmiyorlar korku içindeler. Onların içerisinden konuşmaya cesaret edenler cevaplıyordu, sen erdemli bir babanın erdemli bir evladısın. Ente ehun kerîmun ve İbnun kerîmun ve ibnu ehun kerîmi. Böyle diyorlardı Kal, Allah resulü dedi ki Kale lâ tesriybe aleykümül yevm. (Yusuf/92) Bugün size kınama yoktur, Hz. Yusuf’un kardeşlerine söylediğini yağfirullâhu leküm, ve HUve Erhamur Rahımiyn. Allah sizi bağışlayacaktır, O merhametlilerin en merhametlisidir. İz hebu feentüm tulekâ, haydi gidin salıverildiniz dedi.

………Hiç beklemiyorlardı, çünkü kendilerine kendilerinin yaptığının binde biri yapılsa onu öldürürlerdi. Peygamber şefkati buydu. Sen şimdi bu şefkatte olan sevgili efendimizi, peygamberimizi bir çocuk namaz kılarken önünden geçti diye ellerini kaldırıp çocuğa beddua etti çocuk oracıkta öldü diye al bunu Allah resulünden hadis diye naklet.

………Tevazu küçüğün küçük görünmesi değil, büyüğün küçük görünmesidir. Yani zaten küçüksün, ama gerçekten senin sınıfın içerisinde bir şeyler yapıyorsun, bir yere gelmişsin, gerçekten bir şeyler ortaya koymuşsan işte orada tevazu olur. Tevazu kendi iyiliğini büyük başkalarınkini küçük görmek samimiyetsizliktir, şeytan dürbünüdür bu. Kendi iyiliğini büyük görüp başkalarının iyiliğini küçük görürsen buna şeytan dürbünü derler.

………Kendi kötülüğünü büyük gör, başkalarının kötülüğünü küçük gör. Kendi kötülüğünü küçük başkalarınkini büyük görürsen bu da şeytan dürbünüdür.

………Evet, eller buğday ben saman, eller yahşi ben yaman demişler değil mi? Allah resulünden bir hadis olduğu iddia edilen ama muhtemelen değildir çünkü sıkıntısı var ama harika bir hakikati ifade ediyor. Sahte tevazu kibirden daha tehlikelidir.

………Bir de sahte tevazu var bilir misiniz? Adamın kazık gibi bir nefsi var, tekasür krizine girmiş en makul ve edepli bir eleştiride bile deve gibi köpürüyor, ama kapınızın köpeğiyim diye başlıyor. Yahu köpek olma adam ol, hatta biraz da büyük ol. Ama en hakiki şeyleri dahi, en edepli bir biçimde söyleyince nefsin kazık gibi çıkmasın ortaya, anlatabiliyor muyum? Bir taraftan diyorsunuz ki ayağınıza türabım, kapınızın köpeğiyim, öbür taraftan diyorsunuz ki; Şu şöyle yapılırsa daha iyi olur diyorsunuz. Nasıl yani diyor ne dedin, ne dedin? Diyor. Hani kapının köpeğiydin? Köpek olma yahu adam ol. Haklısın de, hatta hatta onun yaptığı eleştiride haksız olabilir, haksızlığını görmesine izin ver. Gördüğü anda sana karşı muhabbeti iki kat artacaktır. İzin ver ne olacak o da içini boşaltmış olsun, birinin gazını daha almış ol ne olacak yani bu da sadaka. Yani O seni eleştirince sen olduğundan daha mı küçüldün.

………Bunları söylüyorum da yapmak kolay değil Allah bize de yapmayı nasip etsin inşaAllah.

………Mütekebbir’in helaki El Mütekebbir’in tecellisidir Ve izâ kıyle lehüttekıllahe ehazethül ‘ızzetü Bil ismi fehasbühu cehennem. (Bakara/206) Kendisine Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol, Allah’a karşı Muttaki ol denildiğinde hemen tekebbür eder, hemen diklenir ve günahına sahip çıkar. İşte böylelerine cehennem yeter diyor.

………İki örnek; Hz. Ömer halife idi yoldan gidiyordu elinde hilafet kamçısı onunla gezerdi. Zaten başka da bir şeyi yok. Ama o kamçı oğluna da çalışır, valisine de çalışırdı, garibana çalışmaz. Onun için öyle diyordu Hz. Osman’a. Muaviye’yi orada tutma. Ama onu oraya getiren ben değilim ki Ömer getirdi. Muaviye’nin Ömer’den korktuğu kadar Ömer’in kölesi Ömer’den korkmazdı diyor. Ama senden korkmuyor. Dolayısıyla iki sahabi arasında ki konuşma böyle idi.

………(Halktan biri) Ya Ömer dedi Ittekıllah, Allah’tan kork. Dizlerinin bağı çözülmüş gibi, felç girmiş gibi oraya yıkıldı. Ömer’de kim ki Allah’tan korkmasın dedi başladı ağlamaya.

………Bir örnek daha vereyim, çok geçmedi aradan sadece 50 yıl geçti. 50 yıl sonra Abdülmelik bin Mervan diye bir adam ümmetin başına geldi. Mervanın oğlu rakibini öldürünce Abdullah İbn. Zübeyr, Hz. Ebu Bekir’in torunu, Zübeyr Bin Avvam’ın oğlu. Öyle bir öldürüş ki normal bir öldürüş değil sevr dağına çırılçıplak soydurdu cesedini astırdı. Aylarca sevr dağından Mekke’liler seyrettiler çıplak cesedi. Bu ne vahşettir ya..! Öldürmenin de bir adam gibisi var, düşmanlığın da bir namusu vardı yani.

………Ve Allah’tan kork dedi bir tanesi işlediği cinayeti için. İşte biraz önce öldürdüğü bir zatı söyledim Ma’bed El Cüheni. Adamın kellesini vurdurdu, “bana bir daha Allah’tan kork diyenin cezası ölümdür” dedi. Bu da Müslümanların halifesi oldu, o da Müslümanların halifesiydi.

………Günümüzde batılı egemen güçlerde de eski uygarlıklarına benzer bir tekebbür var. Eski Kadîm helak olmuş uygarlıklara benze bir tekebbür. Modern batının baskın özelliği, özünde benmerkezci oluşu, egosantrik bir yaklaşım. Onun için bakın. Onun için bakın Harita da niye İngiltere üstte? Kim koydu onu oraya ya? Uzayda İngiltere üstte mi. Bizim bildiğimiz öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Niye hep batı üsttedir de doğu alttadır?.

………Zihnimize, bilinçaltımıza harita üzerinden yükleniyorlar sen alttasın. Niye orta doğudur? Yani neyin doğusu, neyin ortası. Sen merkezsin öyle mi? Merkez bizim bildiğimiz eğer bir küre ise onun ortasında bir yerleri bulurlar merkez diye değil mi? Sen niye merkezsin ta..! uçta olduğun halde. Niye Grinviç’ten gider ilk meridyen? Niye senin saatin dünyada belirleyici saattir. Seninkinden iki saat evvel, seninkinden iki saat sonra. Sen uçtasın, kutuba yakınsın, kuzeydesin. Ortalardan bir yer bulda dürüst olsun.

………Yok, egosantrizm öyle işlemiş ki kanlarına, böyledir. Dürüstlük mü bu? Adillik mi bu? Bu senin niyetini gösteriyor aslında. Peki, senin eline güç geçince ne yapmazsın? Ne yaptığını gördük.

………Tarih ve coğrafya gibi kurguya en uzak olguları dahi ben merkezci bir yaklaşımla şekillendirmişler. Kendi hayat tarzlarına ve kültürlerini benmerkezci bir yaklaşımla biricik ve en iyi ilan etmişler.

………El Mütekebbir olan Allah’ın yasası Tekebbür krizine giren batı içinde geçerlidir. Buraya çiziyorum. Ben görebilirim veya göremem bilmem, ama bunlar tekebbürünün cezasını ödeyecekler, çekecekler. Allah bunların yanına kâr bırakacak sanmayın siz. Dün avantaj olarak kullandıkları her şey, yarın aleyhlerine dönen bir dezavantaj olacak.

………Ha..’ Ben şunu demiyorum, keskin bir doğu batı ayırımına karşıyım ve batının her şeyi kötü, doğunun da her şeyi iyi, böyle doğuculuk, batıcılığa karşıyım, bunları sevmiyorum. Bunlar asabiyetin farklı bir türü. Ama ben bir tercihten bahsediyorum. Bir uygarlık tercihini kibirden yana yapmışsa Allah Mütekebbir’e cezasını verir. Onlar da cezasını bulacak.

………Bu yasa Müslüman – Kâfir seçmiyor ki esasen, kim kibre kapıldı tepesine bir balyoz gibi iner. Helâk olan her kibir uygarlığının altından Kur’an ın gök kubbeye salınmış şu çığlığı dalga dalga yankılanır. li menil Mülkül yevm* Lillâhil Vâhidil Kahhâr. (Mü’min/16) yer yok olmuş, gök yok olmuş, son saat kopmuş, insandan eser kalmamış. Ölüm meleği bile ölmüş, her şey ölmüş ve Allah soruyor, kâinatın kralı; Bugün mülk kimindir? Cevap verecek kimse yok, melekler bile yok cevap verecek.  Lillâhil Vâhidil Kahhâr. Allah’ın sorusuna Allah cevap veriyor..! Vahid ve Kahhar olan Allah’a aittir başka kimseye değil.

………Amin..! Ya Allah ya Mütekebbir, büyüksün. Büyüklük senin şanına yakışır, bizi karşında büyüklenenlerden eyleme ya Rab. Mütekebbir sensin, büyüklük yanında küçük kalır, bizi küstahça kibrine yenilenlerden eyleme ya rab. Ya Allah ya Mütekebbir tekebbür eden herkesi alçalttıkça alçalttırsın bizi Mütekebbir alçaklardan eyleme ya Rab. Tevazu göstereni de yükselttikçe yükseltirsin, bizi mütevazi olan kullarından eyle ya Rab. Ami, amin, ya Mu’in

……… “Ve ahiru davanâ enil hamdülillahi rabbil alemiyn”

 ………Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd’adır.

Reklamlar
 
2 Yorum

Yazan: 27 Ekim 2016 in ESMA ÜL HÜSNA

 

Etiketler: , ,

2 responses to “ESMA DERSLERİ – 16 – EL MÜTEKEBBİR (81.Video-(1.10.14 d.)

 1. Ali Gergin

  02 Kasım 2016 at 17:19

  Allah razı olsun. Çalışmalarımız için devamını ve başarılar diliyorum. Allah kolaylaştırır inşAllah.

  Android için Outlook uygulamasını edinin

   
  • ekabirweb

   02 Kasım 2016 at 23:32

   Merhaba, teşekkür ederim. Esen kalın Allah’a emanet olun.

    

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: