RSS

Yazar arşivleri: ekabirweb

ESMA ARAŞTIRMALARIM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Resim1

Esma ül Hüsna konusunun gerçekten çok önemi olduğunu biliyorum. Yaratılmış ne varsa ve nasıl davranıyorsa hepsi Allah’ın koyduğu yasalara yani Sünnetullah’a göre ve Allah’ın Esma isimlerinin birer tecellisi olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla Esma ül Hüsna gerçeğini sadece bilgi sahibi olmak için değil, bilfiil aktif olarak kullanmak, hem dünya hem ahiret yaşamını kolaylaştırmak özelliğiyle Allah’ın bize sunduğu çok büyük bir nimet olarak görüyorum.

Esma ül Hüsna tekniğini kullanabilmek için iki şeyi daha kesinlikle öğrenmek gerekiyor DUA ve ZİKİR. Bunun yanı sıra astrolojik olarak burçlar hakkında bilgi sahibi olursanız özellikle hangi ismin tecellisine ihtiyaç duyduğunuzu daha çabuk tespit edebilirsiniz. Bunu fiilen kendimde ve yakınlarımda deneyerek test ettim, gerçek olduğuna eminim.

Çalışmalarımda konularının uzmanı olarak kabul ettiğim âlimlerimizin ilimlerini paylaşacağım. Kendimden katma gibi bir şeye gerek duymuyorum, çünkü biliyorum ki söylenen her şey daha önceden söylenmiştir, ben bilgiyi en son temin ettiğim kaynağı belirteceğim. Takip edenlerden hata ve eksikliklerimi hemen bildirmelerini, farklı görüş ve açıklama sahibi olanların da benimle paylaşmalarını rica ediyorum, boyumu ve haddimi aşan bu konuda Allah’tan yardım diliyorum.

Esma ül Hüsna konusunda bu kadar çok değişken listeler olabileceğini düşünmemiştim. Âlimlerimiz bu 99 sayısının sınırlı, kesin rakam olmadığı, çokluktan kinaye olduğu fikrinde mutabık oldukları için liste konusunda biraz yelpazeyi geniş tuttum, ana kaynak olarak dikkate aldıklarım;

1 – Mustafa İslamoğlu Esma ül Hüsna ders videoları,

2 – Ahmed Hulusi açıklamaları

3 – Sadreddin Konevî Esma-i Hüsnâ şerhi

4 – İmam-ı Gazalî; Esma ül Hüsnâ şerhi.

Bunların yanı sıra Prof. İzzeddin Cemel, Prof. Dr. Suad Yıldırım, Dr. M. Ender Saraç, İbn. Kesir, Kurtubi, Beyhaki, Es Sadî, İbn. Kayyım el Cevziyye, Doç. Dr. İsmail Karagöz, İsmail hakkı Bursevi, İbn. İsa Saruhani, Fatih koyuncu tezinden Bursa’lı Suphi Mehmet ve manzum esma ül hüsna şerhi ve internette bulabildiğim orijinal bilgileri de dikkate alarak devam edeceğim

Oluşturduğum Esma ül Hüsna listesini, ana kaynak olarak ele aldığın 4 âlimimizin listeleri oluşturuyor. Bunlara bir de fiilen uyguladığım ve çok faydalandığım İsmail Hakkı Bursevi’nin işlediği Mürid ismini ilave ettim. Diziliş olarak saydığım 3 âlimimizin dizilimini dikkate aldım. Zaten hemen hemen çoğunun sıralamalarında esas alınan Tirmizi’de geçen hadis listesi olduğu görülüyor, ben de bu listeyi esas alarak devam edeceğim. Tirmizi listesinde olmayan, fakat anlamları yakın olan ve ana kaynak olarak seçtiğim Âlimlerimizin işlediği farklı isimleri liste içinde, olmayanları liste sonuna ilave ederek 138 Esma ül Hüsna’lık bir sıralama takip edeceğim.

Çalışmalarımın büyük yoğunluğu internet kaynaklı sebil bilgilerden oluşmakta, geri kalan ise kendi kütüphanemdeki eserlerden faydalandım. İçeriğinden telif hakkı olanlar var mı bilmiyorum, Telif hakkı olan varsa ve istemiyorsa ilgili kısmı hemen çıkarabilirim. Kendi düşünce ve yorumum kesinlikle yoktur, bir âlim sıfatıyla değil talebe sıfatıyla oluşturmaya çalışıyorum.

Bu çalışmam kendi eksikliklerimi gidermek ve benim gibi arayış içinde olanlara kolaylık olabilir düşüncesiyle Allah rızası için paylaşacağım. İsteyene tüm bu çalışmaları o günkü haliyle gönderebilirim. Bu konuda ki çabalarımı Allah kolaylaştırsın inşallah, çünkü tek dayanağım Allah, haydi Bismillah.

Not; Bulgularımı haftalık periyodla paylaşmaya devam edeceğim İnşaAllah.

 
4 Yorum

Yazan: 26 Şubat 2015 in ESMA ÜL HÜSNA

 

Etiketler: ,

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 197 takipçiye katılın